Blauwe Tulp s.r.o.
Stojanova 4
Brno 602 00

ič. 27 73 67 76

číslo účtu: 35-95 96 58 02 37/0100
IBAN: Cz9801000000359596580237
Ing. arch. Radovan Přikryl

Autorizovaný architekt
ČKA 03 442
Hostující architekt v SK
0073 HA
603 810 837

Ing. arch. Juraj Dulenčín PhD.

776 151 790

Ing. PhDr. Petr Čichoň

604 437 165

Ing. Marek Helán     

723 663 539

fax

543 330 333

objednavka@ekoarchitektura.cz

Logo ekoarchitektura